Sange: 907

Lyd-filer: 907

Videoklip: 907


   
Disclaimer

Dette site drives af Brøndby Tifo og skal ses som et redskab til at øge kendskabet til hvilke sange der synges i dag, og hvilke sange der er blevet sunget tidligere, af Brøndby IFs fans, således at flere end i dag er i stand til, og føler sig motiveret til, at tage aktivt del i den vokale opbakning af Brøndby IF.

Motivationen til at skabe og drive dette site, følger af Brøndby Tifos erklærede målsætning om at øge opbakningen til Brøndby IF, visuelt som verbalt, og dermed udbygge vores position som Danmarks bedste fans. Yderligere motivation skal findes i muligheden for at skabe et dedikeret forum for seriøs og konstruktiv debat af hele sangkulturen og dens udvikling omkring Brøndby IF.

Dette site kan ses som en verbal pendant til brondbytifo.dk


Rettigheder

Det står alle frit for at kopiere sangene i et begrænset omfang, hvad enten det er til eget brug eller til publicering. Det er ikke meningen at en større samling af sange skal gengives i andre medier. Brøndby Tifo forbeholder sig alle rettigheder til video- og lydklip, dvs. at det IKKE er tilladt at publicere disse filer fra sitet uden aftale med Brøndby Tifo, dog kan filerne frit lægges op på en ftp-server, i et p2p-program eller lignende.


Brøndby Tifo

Brøndby Tifo er en videreudvikling af Brøndby Supports Tifogruppe og har derfor stærke bånd til Brøndby Support, om end gruppen i vid udstrækning er selvstyrende. Brøndby Tifo er tænkt som en paraplyorganisation, der så vidt det er muligt favner hele underskoven af grupperinger og individer i fankulturen omkring Brøndby IF. Dette fordi Brøndby IF er vores fælles sag, og opbakningen til klubben er vores fælles ansvar, uanset hvor på fanscenen man befinder sig.